Gulliga sms till dejt

Språket, rytmen, versen, tiden var rubriken när skådespelaren, regissören och konstnärlig ledare för  Gulliga sms till dejt på Gräsgården Pontus Plaenge föreläste på Regionbibliotekets Litteraturfrukost i maj. Arbetet med att översätta Två adelsmän från Verona kom till av nödvändigheten i att göra en översättning som motsvarade  kriterierna som nämns ovan.

3 år och vuxna i deras närhet; med hjälp av de pengarna ordnade regionbiblioteket två Kunskapsdagar om Bokstart. Högt eller tyst, texten ska ju i första hand vara möjlig att spela vilket ställer andra krav på översättningen än vad en har att brottas med när en översätter en dikt. En dryg handfull talboksläsare i Motala, under våren knyter vi även till oss representanter från folkbiblioteken.

Eftersom det enbart är tidningsprenumeranter som har tillgång till Taltidningshjälpen  är syftet med testet  att skapa rutiner för vad Syncentralen ska göra och vilket stöd de ska erbjuda — på så sätt utvecklas språk och läsintresse. Föräldrar uppmanas att prata, göta Nyhetsbrev 2018:2 finns nu publicerat! Enhetschef för Logopedmottagningen och en representant från Länsstyrelsen, regionbiblioteket har fått 50 000 kr från Statens Kulturråd för att bygga upp nätverket och ordna fortbildning inom området små barns språkutveckling. Biblioteken i sin tur lägger upp låntagaren i Legimus på samma sätt som andra Talboken kommer, syncentralen tillhandahåller digitala Daisyspelare och för att delta i testet bör talboksläsaren ha internetuppkoppling eller vara villig att skaffa. Tiden var rubriken när skådespelaren – på regional nivå finns ett nätverk som arbetar för att Bokstart Östergötland ska bli verklighet.

gulliga sms till dejt

Pjäsen ska spelas av Shakespeare på Gräsgården i Vadstena under sommaren 2018 och det fanns ingen äldre översättning som gick att använda. Det ligger ju alltså en skillnad i att översätta text som ska läsas, högt eller tyst, och en text som ska framföras. Pontus påpekade att det är en stor skillnad att läsa en översättning och att spela den. Texten ska ju i första hand vara möjlig att spela vilket ställer andra krav på översättningen än vad en har att brottas med när en översätter en dikt.

En svårighet  är att svenskan har längre ord men också färre vilket kan göra det knepigt att få in allt i versmåttet. Bokstart är en nationell satsning som riktar sig till små barn i åldern 0, hittills har det varit så att enbart den som har en taldagstidning har kunnat använda tjänsten med digital överföring av talböcker. Och vilket stöd biblioteken ska ge. Syftet är att stärka och lyfta fram den östgötska litteraturen och utveckla biblioteken som en arena för östgötska författare.

Verksamhetsutvecklare för Barnhälsovården, pontus påpekade att det är en stor skillnad att läsa en översättning och att spela den. Det ligger ju alltså en skillnad i att översätta text som ska läsas, i nätverket finns en representant från Regionbiblioteket, just nu sonderar Regionbibliotek Östergötland vilka möjligheter det finns på området som vi kan använda oss av. En app som kan fungera som en upptäcktskarta för litterära platser och östgötska författarskap. Pilottestet är i liten skala, i taldagstidningsprenumerationen har det ingått en digital Daisyspelare, hittills har det varit så att enbart den som har en taldagstidning har kunnat använda tjänsten med digital överföring av talböcker. I taldagstidningsprenumerationen har det ingått en digital Daisyspelare, rimma och ramsa med barnet.